Workshop Grip op relaties

Deze workshop biedt jou hierbij de helpende hand om een fijne relatie met vooral jezelf en anderen te hebben. Relaties met anderen gaan hand in had met de relatie met jezelf.

Je gaat leren te kijken naar jezelf, jouw aandeel zien in de relatie met jezelf en anderen en leren welke invloed jijzelf kunt hebben op een relatie om hem wel bevredigend te laten zijn. Zo kom je in een veel fijnere relatie met jezelf te staan en met anderen en lijkt het leven ineens zoveel makkelijker.

De workshop kent een aantal pijlers:

  • Aan de slag met je angst, deze onder ogen durven zien en te durven gaan leven voorbij de angst

  • Je snapt het principe van je innerlijke antenne, alleen hoe hoor je die, hoe voel je wat je moet voelen en daar op te acteren? 

  • Je zie in dat je nog wel een steuntje in de rug kunt gebruiken om meer en meer die volwassen rol te gaan pakken. Te leven vanuit de volwassen Ik, want je ziet de voordelen, alleen hoe doe je dat?

  • Communiceren kun je als de beste. Aangeven aan de ander wat je dwars zit, daar heb je moeite mee en je wilt die ruzies niet meer. Hoe krijg ik die ander aan het praten? Wat moet ik daar voor doen? 

In deze workshop ga je inzichten krijgen in je eigen angst en leer je hoe je die kunt aanpakken om er geen last meer van te hebben. Je gaat je innerlijke antenne vinden en gebruiken, je ziet direct het effect er van. Je gaat inzien wat het is om te leven vanuit je volwassen Ik, welke voordelen dit oplevert voor alle relaties die je hebt, liefdes-werk-familie relaties en je leert verbindend te communiceren, waardoor er een compleet nieuwe wereld voor je opengaat. Een wereld waarin geen strijd meer is, veel minder discussies, je gaat echt leren communiceren.

Je ontdekt door het volgen van deze workshop dat er wel degelijk rekening met jou gehouden kan worden, als jij het vanaf nu anders aanpakt. Je voelt dat je respect kunt afdwingen, het ook krijgt! Woww, dat voelt goed. Ineens zien mensen je staan, je voelt waardering voor datgene wat je doet. Je hoeft niet meer te vragen om bevestiging, want je staat vol zelfvertrouwen in de wereld. Je accepteert jezelf, je bent tevreden met wat is en je voelt de liefde niet meer voor jezelf afbrokkelen, nee sterker nog, de liefde verdubbelt zich door contact met anderen en in je relatie.