Verwachtingen & Teleurstellingen

Elke verwachting, kent een teleurstelling...

Ben je telkens in iets teleurgesteld, in mensen, in iets wat niet lukt?

Dan betekent het dat je leeft met verwachtingen. Dat betekent dat je verwachtingen moet gaan loslaten. Hoe laat je verwachtingen los? Heel simpel. Door je te realiseren dat je maar van één persoon iets kunt verwachten en dat ben Jij zelf! Kun je dan nooit iets van een ander verwachten? Jawel. Als je met die ander een hele duidelijke afspraak hebt gemaakt en deze persoon houdt zich daar niet aan. Voel je dat die persoon het allemaal niet zo serieus neemt, kun je deze persoon er op aanspreken. Deze persoon heeft dus geen respect voor jou. Neemt het allemaal niet zo nauw. Zou je deze persoon er niet op aanspreken, neem je jezelf ook niet zo serieus, met gevolg dat anderen jou ook weer niet serieus nemen. Komt de ander met een goede verklaring, dan kun je deze verklaring respecteren, dan is er sprake van wederzijds respect voor elkaar. Verder zijn alle verwachtingen die je hebt, plaatjes in je eigen hoofd, zoals jij vindt dat een ander zou moeten zijn. En niemand is zoals jij....Laat verwachtingen dus los, wil je een fijne relatie met jezelf en anderen hebben.