Liefdesmedicijnen, de oplossing voor een Gezonder Gelukkiger en Zorgelozer leven

De logica in het corona beleid is er niet meer

We missen de logica...

Logica is kritisch nadenken. Door logica kun je de waarheid van een stelling bewijzen. Of kun je aantonen dat juist iets niet waar is. Logica is net als wiskunde. Strak redeneren, maar dan zonder getallen.

Een afbeelding zegt meer dan woorden

Bijgaand plaatje probeert uit te leggen dat de opgelegde regels niet logisch zijn. Als je iets wilt voorkomen. In dit geval het overlopen van de zorg.  Wat is dan logisch om te doen? Doe je dat door invoering van een QRcode en 2G, wat ze van plan zijn? Wetende inmiddels, dat gevaccineerden ook besmet kunnen geraken. Ziek kunnen worden. Anderen, hetzij gevaccineerden en ongevaccineerden kunnen besmetten. Ook in het ziekenhuis terecht komen. Is de oplossing die ze daarvoor hebben bedacht, invoering van een QRcode, en 2G eventueel, de juiste? Voorkom je daarmee het overlopen van de zorg?

De meningen en reacties zijn zeer verdeeld

De een zegt nee. De ander zegt ja. Want de een ziet logischerwijs dit en de ander logischerwijs dat. Is het logisch om verder te gaan werken met een QRcode en 2G? 

 

De punten op een rijtje:

  • Je sluit er wellicht besmettingen mee uit. Maar lang niet alles. Besmettingen blijven. Want inmiddels weten we dat gevaccineerden ook besmet kunnen geraken. Het blijft niet bij het onderling besmetten van gevaccineerden alleen! 
  • Gevaccineerden gaan ook weer naar huis, of op bezoek en daar kunnen ze in contact zijn met zowel gevaccineerden, als ongevaccineerden. Waardoor er ook besmettingen ontstaan, met wederom ziekenhuisopnames tot gevolg.

Waar baseren ze hun logica op?

Mag aannemen dat hieronder een terdege onderzoek zit van cijfers. Helaas worden de cijfers aan niemand medegedeeld, waardoor we dit alleen maar kunnen veronderstellen. Het is dus een aanname, zoals alles wat tot op heden is ingevoerd. Waarbij we maar moeten aannemen dat de besluiten die worden genomen met grote zorgvuldigheid plaatsvinden. Maar inmiddels weten we ook dat de heer Hugo de Jonge, regelmatig al verkeerde aannames heeft gebruikt, waardoor, door zijn toedoen, we wederom in een situatie van enorm oplopende besmettingen terecht zijn gekomen. En mensen ook door zijn overleden. Op zijn woord vertrouwen, heeft hij hiermee verspeeld.

Het is dus een aanname dat je hiermee het overlopen van de zorg kunt gaan voorkomen. Gebaseerd op cijfers? Geen idee.  Is dit logica, Kritisch nadenken, waarheid van een stelling bewijzen? Maar weten we inmiddels niet dat cijfers niet alles zeggen?

Was het destijds niet zo dat er werd geroepen dat gevaccineerden eerst niemand meer zouden kunnen besmetten en dat nu wel gebeurd? Sterker nog, vandaag gaf de heer Kuipers aan dat van de 250 IC opnames, 100 gevaccineerden betreft.

De grote frustratie

Hier zit de frustratie Iets aannemen of invullen is geen logica. Daarom vallen we over de invoering van deze regeling heen. Want bij iets aannemen, ontbreekt kritisch denken, strak redeneren. Vooruit kijken. Rekening houden met veranderingen in werkzaamheid vaccin. Nemen ze daarnaast, althans ik lees het nergens, de kennis niet mee, die er inmiddels wel is, welke risicogroepen, ongeacht vaccinatie of niet, telkens in het ziekenhuis terecht komen. Het ontbreekt aan een duidelijke, goede onderbouwing. Waar baseren ze het op? Een kritische denker heeft dit door en accepteert dit niet en terecht. Het lijkt een uit de lucht gegrepen maatregel. Waarbij de opmerking wordt geplaatst. De landen om ons heen, passen het ook toe. Ja en!

Wijsheid van ouderen

Mijn vader zei vroeger tegen ons als kind. Als een ander in de sloot springt, hoef jij dat nog niet te doen. Met andere woorden, denk zelf na over je eigen beslissingen. Wees een kritische denker, die goed voor zichzelf nagaat wat logisch is om te doen. Hebben ze gekeken, onderzocht of het in de landen waar het wordt toegepast, effect heeft? Deze logica ontbreekt. Omdat anderen het doen, doen wij het ook maar. Zo komt het over. En dan hebben we het nog maar even niet over het ontnemen van de vrijheid die ieder mens heeft.

Conclusie logica ontbreekt

In mijn ogen ontbreekt de logica om hiertoe over te gaan. Ze zullen dit met feiten moeten onderbouwen. Ze zullen moeten laten zien waar ze dit op baseren. Zoals het nu overkomt, doen we gewoon andere landen na. Een uit de lucht gegrepen noodgreep. Wederom ontbreekt enig beleid. Zoals tot op heden constant achter de feiten is aangelopen. Overtuig ons met bewijzen van de noodzaak, dan kunnen we de logica er van in gaan zien. Of aantonen dat die er niet is. 


«   »